دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر اطلاعیه بسیار مهم در خصوص صدور مجدد واحدهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه کلیه مراحل مربوط به ثبت درخواست صدور واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از جمله احراز هویت، تنها از طریق شعب کارگزاری بانک رفاه کارگران امکان‌پذیر است، لذا سرمایه‌گذارانی که واحدهای متعلق به خود را ابطال نمایند، برای درخواست مجدد صدور واحدها فقط و فقط به‌طور حض...
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق