دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه با سلام مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه به مدت 3 سال مورد تأئید سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت. با سپاس
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق