صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲ صورتجلسه سالیانه نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۳ اسامی حضور در مجمع نگین دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۴ صورتجلسه امیدنامه ای نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۵ اسامی حاضرین در مجمع تغییر مفاد بند ۳ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۶ صورتجلسه تغيير مفاد بند ۱-۳ اميدنامه و اصلاح نحوه محاسبه هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۷ صورتجلسه صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۸ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ ۱۱-۰۸-۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۹ صورتجلسه مورخ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۱۱ صورتجلسه سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۹۸/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷تغییرات در پیش بینی پرداخت سود دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷ تغییرات در پیش بینی پرداخت سود دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع صورتجلسه تغییر تبصره ۱ ماده های ۱۷ و ۱۹ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تغییر تبصره ۱ ماده های ۱۷ و ۱۹ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۱۸ صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۱۹ ثبت صورتجلسه تغییر کارمزد صدور و ابطال توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۲۰ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
۲۱ تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۲۲ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲۳ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مبنی بر احتساب کارمزد ثبت و حق نظارت سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۲۴ مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۲۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۲۶ حاضرین در مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۲۷ تأئید مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۲۸ مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۲۹ تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
۳۰ تأئید مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۳۱ مجمع حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
۳۲ مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۳۳ تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۳۴ تأئید مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۳۵ حاضرین در مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۳۶ لیست حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۳۷ مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
۳۸ تبدیل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۳۹ تائید صورتجلسه مجمع تغییر نوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۴۰ لیست حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۴۱ لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۴۲ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
۴۳ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۴۴ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۴۵ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۴۶ افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از ۲۰ میلیون به ۵۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
۴۷ برگزاری مجمع سرمایه گذاری صندوق در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۴۸ اعلام برگزاری زمان مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
۴۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ مربوط به تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
۵۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ مربوط به تغییر نوع صندوق، تغییر متولی، تغییر نرخ سود صندوق و تغییر روزهای کاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۵۱ اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۵۲ اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۵۳ صورتجلسه و نامه مجمع مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۵۴ صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۵۵ اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۵۶ صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
۵۷ اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
۵۸ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۵۹ صورتجلسه و نامه مجمع اصلاح حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
۶۰ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۶۱ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۶۲ صورتجلسه و نامه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
۶۳ صورتجلسه تغییر نوع صندوق نگین رفاه از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود تضمین شده به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۶۴ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۶۵ برگزاری مجمع مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۶۶ صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه(۲) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
۶۷ صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۶۸ نامه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
۶۹ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
۷۰ نامه ثبت صورتجلسه تغییرادرس صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
۷۱ صورتجلسه تغییرادرس درامیدنامه صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
۷۲ صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
۷۳ تصویب صورت های مالی منتهی به۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
۷۴ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۸/۰۲