صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۳ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷ ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۲ ۱.۲۱ ۱۰۸.۵۲ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۵ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۱۷ ۰.۸۳ ۸۷.۳۷ ۱,۹۴۶.۷
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۵ ۰
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۰۱ (۰.۷۷) ۴.۲۷ (۹۴.۰۷)
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۸ ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۵ ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۰.۰۵) (۰.۸۱) (۱۵.۲۵) (۹۴.۹۲)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۱۶ ۲.۰۳ ۸۰.۹۹ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۰۲) ۰.۲۶ (۶.۷۶) ۱۵۷.۴۹
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۰.۱۷) (۲.۶۶) (۴۵.۵۲) (۹۹.۹۹)
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۹ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۸ ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۹ ۰
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۱۵.۵ ۱۱۸.۲۱
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۱ (۳.۴۱) ۲.۳۷ (۱۰۰)
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۰۴) (۱.۹۴) (۱۲.۱۸) (۹۹.۹۲)