صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱.۶۵ ۰ ۳۸,۵۶۹.۷۳ ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۱۲ ۰.۱ ۵۵.۰۵ ۴۴.۶۸
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ (۰.۲) ۰.۶۵ (۵۱.۳) ۹۵۷.۵
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۱۳ ۲۵.۷۴ ۵۹.۲۲
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۰.۱۶) (۱.۴۸) (۴۵.۱۴) (۹۹.۵۷)
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۱ (۰.۰۷) ۴۳.۲۸ (۲۱.۹۴)
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۵ ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۴ ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۱۵ ۰.۱۴ ۷۵.۶۵ ۶۸.۴۹
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۱۲ ۰.۸۹ ۵۶.۷۲ ۲,۴۵۷.۰۷
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۴ ۰.۳۸ ۱۶.۵۹ ۲۹۸.۵
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۰۲) (۱) (۶.۰۹) (۹۷.۴۶)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۲۳ ۰.۱۷ ۱۲۷.۷۸ ۸۷.۳۲
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۷ ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶ ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۴ ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ (۰.۰۵) ۰.۲۲ (۱۷.۹۹) ۱۱۹.۴۸
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۰۷) (۱.۳۹) (۲۲.۳۲) (۹۹.۳۹)
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۱۳.۶۲ ۳۱.۳۳
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۹ (۰.۳) ۳۹.۰۶ (۶۶.۶۹)