صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۰۵ ۱.۰۸ ۱۹.۳۹ ۵,۰۳۱.۱۴
۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۰۷ ۰.۹۷ ۲۸.۸۷ ۳,۲۸۵.۹۵
۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۱۴ ۱.۵۱ ۶۸.۶۸ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۱۴ ۱.۵۸ ۶۸.۳۲ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۶ ۰
۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۸ ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۱۱ ۰.۵۳ ۵۰.۳ ۵۹۹.۰۱
۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۴ ۰.۱۹ ۱۴.۱۵ ۱۰۲.۴۹
۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۸ ۰.۴۸ ۳۴.۲۱ ۴۷۰.۷۶
۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۱۴ ۱.۳ ۶۴.۴۷ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۱۱ ۱.۰۸ ۴۹.۹۹ ۴,۹۲۳.۹۴
۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷ ۰
۹۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۳ ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۵۱ ۳۱.۳۶ ۵۴۵.۷۷
۹۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۳ ۰.۳۸ ۹.۹۵ ۲۹۶.۵۴
۹۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۱۱ ۰.۸۸ ۴۸.۶۶ ۲,۳۸۴.۲۵
۹۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۲۵.۵۹ ۱۹.۸۳
۹۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۱۴.۵۹ ۱۱۱.۲۲
۹۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۳۴ ۰
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰