صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۱۵ ۰.۵۷ ۷۶ ۶۹۷.۸۷
۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۲۳ ۱.۸۱ ۱۳۴.۸۸ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۶۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۶ ۰
۶۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۷ ۰
۶۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۰۶ (۰.۳۲) ۲۳.۷۲ (۶۹.۳۳)
۶۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۸۱ ۲۱.۵۴ ۱,۷۶۷.۹۸
۶۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۰۸ ۰.۷۴ ۳۴.۰۷ ۱,۳۸۱.۶۹
۶۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۰۷ ۰.۷۷ ۲۷.۷ ۱,۵۴۱.۶۸
۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۱ ۱.۰۵ ۴۲.۲۸ ۴,۴۰۶.۷۳
۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۳ ۰
۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۵ ۰
۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۱۳ ۱ ۶۰.۳۲ ۳,۶۱۲.۶۶
۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۱۴ ۰.۶۹ ۶۴.۷۵ ۱,۱۳۸.۵۲
۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ (۰.۰۲) ۰.۱۱ (۶.۱۹) ۴۸.۴
۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۲۲.۰۵ ۱۳۹.۷۳
۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۱۵ ۱.۱۵ ۷۰.۳۸ ۶,۴۰۹.۶۱
۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۴ ۰
۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۷ ۰
۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۱۱ (۰.۰۱) ۵۰.۲۱ (۵.۰۱)