صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۲۳ ۲.۶۳ ۱۳۴.۸۲ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۴ ۰
۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۲ ۰
۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۱ ۰.۸۹ ۴۴.۳ ۲,۴۵۹.۳۹
۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۳ ۰.۹۹ ۱۱.۱۴ ۳,۵۲۱.۰۲
۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۴۵ ۴.۳۶ ۴۰۸.۴ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۴۸ ۴.۴ ۴۶۹.۷ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۱ ۱.۷ ۴۳.۰۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۹ ۰
۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۳ ۰
۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۳ (۱.۴) ۱۲.۹۴ (۹۹.۴۲)
۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۶ (۱.۹۱) ۲۴.۵۳ (۹۹.۹۱)
۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۲ ۰
۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۷ (۰.۴۱) ۳۱.۰۶ (۷۷.۹۶)
۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۰.۳۸) (۴.۳۶) (۷۵.۴۱) (۱۰۰)
۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۱ ۰
۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۴ ۰
۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۱۹ ۱.۸۸ ۹۸.۱۹ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۱۳ ۰.۳۹ ۶۰.۱۴ ۳۱۴.۱۱
۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۲۹ ۱.۵۷ ۱۸۴.۱۸ ۲۹,۷۴۷.۸۸