صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۲ ۰
۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۱۲ ۱.۲۹ ۵۵.۳ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰.۳ (۳.۸۲) ۱۹۸.۶۶
۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۲۳ ۲.۴۹ ۱۲۷.۵۹ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۲ ۰.۴۸ ۹.۴۷ ۴۶۷.۵۷
۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۰۵) (۰.۲۲) (۱۵.۴۳) (۵۵.۸)
۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۲ ۰
۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۵ ۰
۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۵ ۰
۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۱۳ ۱.۵۴ ۶۰.۷۹ ۲۶,۲۰۰.۴
۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۱۳ ۰.۵۶ ۶۱.۸۶ ۶۷۶.۵۳
۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۴ ۰.۳۱ ۱۷.۲۸ ۲۱۴.۳۶
۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۱۹ ۱.۴۱ ۹۸.۲۹ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۸ ۰
۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸ ۰
۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۱۴ ۱.۲۸ ۶۸.۹۱ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۰۷) (۰.۹۳) (۲۲.۱) (۹۶.۶۶)
۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۲۱.۶۸ (۵۴.۵۷)
۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۱ ۰.۱۸ ۲.۱۵ ۹۱.۷۹