صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۰۷) (۰.۹۳) (۲۲.۱) (۹۶.۶۶)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۲۱.۶۸ (۵۴.۵۷)
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۱ ۰.۱۸ ۲.۱۵ ۹۱.۷۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۲۳ ۲.۶۳ ۱۳۴.۸۲ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۲ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۱ ۰.۸۹ ۴۴.۳ ۲,۴۵۹.۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۳ ۰.۹۹ ۱۱.۱۴ ۳,۵۲۱.۰۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۴۵ ۴.۳۶ ۴۰۸.۴ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۴۸ ۴.۴ ۴۶۹.۷ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۱ ۱.۷ ۴۳.۰۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۳ (۱.۴) ۱۲.۹۴ (۹۹.۴۲)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۶ (۱.۹۱) ۲۴.۵۳ (۹۹.۹۱)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۲ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۷ (۰.۴۱) ۳۱.۰۶ (۷۷.۹۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۰.۳۸) (۴.۳۶) (۷۵.۴۱) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۱ ۰