صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰.۱۵ (۰.۴۳) ۷۳.۷۱ (۷۸.۸۸)
۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ (۰.۰۹) (۰.۰۲) (۲۹.۱۴) (۸.۷۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ (۰.۰۴) ۱.۷۳ (۱۵.۰۱) ۵۲,۳۶۰.۴۹
۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰.۲۴ ۰.۳۵ ۱۳۸.۸۱ ۲۵۶.۹۲
۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۳ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۰۴ ۱.۱۹ ۱۵.۹۱ ۷,۲۹۷.۱۳
۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰.۰۸ ۰.۱۵ ۳۳.۰۷ ۷۴.۰۳
۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۰.۰۳ ۰.۲ ۱۲.۷۱ ۱۰۷.۱۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۰.۱ ۱.۲۹ ۴۶ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۰۶ (۰.۰۴) ۲۴.۷۳ (۱۴.۱۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۰۹ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۳ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۰.۱۶ ۱.۰۹ ۷۸.۸۸ ۵,۰۵۸.۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ (۰.۰۳) ۰.۹۷ (۹.۷۱) ۳,۲۸۷.۰۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۰.۱۶ (۰.۹۳) ۸۱.۵ (۹۶.۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۲ ۰