صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۸۳ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۹۶ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۰.۰۲) ۰.۳۸ (۶.۵۵) ۲۹۳.۱۱
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۲۲ ۰.۶۱ ۱۲۰.۰۶ ۸۳۶.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰.۳۴ ۴.۸۹ ۲۴۰.۰۵ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۲۲ ۲.۱ ۱۲۳.۵۴ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۰۱ ۰.۵۲ ۳.۹۵ ۵۷۵.۸
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۳۴ ۴.۲۷ ۲۴۸.۹۵ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۵۶ ۴.۳۸ ۶۷۶.۲۶ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۱۲) (۰.۶۷) (۳۴.۵۲) (۹۱.۴۷)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۱۵ ۱.۷۵ ۷۱.۵۹ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۲۵ ۳.۳ ۱۵۲.۵۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۰۳ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۱۷ ۲.۰۴ ۸۳.۱ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۴۳ ۳.۶۹ ۳۸۴.۳۴ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۴۴ ۳.۱۳ ۳۹۳.۰۶ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۰۷ ۲.۳۸ ۲۶.۹۸ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸