صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۲۹ ۲.۴۶ ۱۸۲.۹۴ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۳ ۲.۱۶ ۱۹۹.۸ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۱۴ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۹ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۱۵ ۲.۴۸ ۷۱.۲۲ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۰۴) (۰.۸۳) (۱۴.۲۵) (۹۵.۱۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۱ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۲ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۳ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۶ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۳۹ ۲.۰۸ ۳۱۶.۷۸ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۰۸ (۰.۷۲) ۳۴.۳۶ (۹۲.۹)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۳۸ ۲.۳۶ ۳۰۰.۹۴ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰ (۱.۶۶) ۱.۱۴ (۹۹.۷۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۰.۱۴) (۳.۳۶) (۳۹.۷۷) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۵ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۵.۸۲ ۲۹.۱۵