صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰.۰۴ (۰.۸۸) ۱۶.۴۶ (۹۵.۹۷)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۰.۰۵ (۳.۴۶) ۲۰.۸۸ (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۰.۰۴ (۲.۷۸) ۱۶.۷۵ (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۰۳ (۰.۲۷) ۱۲.۵۲ (۶۲.۶۶)
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۴ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۱۸ ۲.۳۷ ۹۱.۷ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰.۰۱ ۳.۵۵ ۳.۱۳ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰.۰۴ ۱.۸۶ ۱۷.۱۳ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۰۲ (۰.۳۵) ۶.۲۶ (۷۲.۳۲)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۰.۳ ۱.۷۷ ۱۹۸.۱۳ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۶۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰.۰۱ (۰.۸۷) ۲.۵۵ (۹۵.۹۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰.۰۱ (۲.۳۱) ۱.۸۵ (۹۹.۹۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰ (۲.۴۷) ۰.۰۹ (۹۹.۹۹)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰.۰۲ ۰.۳۵ ۵.۸۴ ۲۶۳.۵۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ (۰.۰۹) ۰.۶۲ (۲۶.۹۱) ۸۶۲.۲۹
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۴۹ ۰