صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۴,۹۸۹,۲۳۶ ۹.۶۴ % ۲۱,۰۳۰,۷۴۲ ۴۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۴۲,۰۳۱ ۴۷.۰۴ % ۱,۳۸۷,۲۶۶ ۲.۶۸ % ۱,۷۴۹,۸۴۳ ۳.۳۸ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۵,۰۴۲,۵۵۹ ۹.۶۷ % ۲۱,۰۲۴,۷۲۴ ۴۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۹۴,۱۶۶ ۴۶.۷۸ % ۱,۶۸۵,۸۹۴ ۳.۲۳ % ۱,۷۷۴,۹۳۳ ۳.۴ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۵,۱۰۴,۲۰۷ ۹.۷۸ % ۲۱,۰۲۵,۵۰۵ ۴۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۲۲,۱۳۲ ۴۶.۵۹ % ۱,۷۴۷,۸۸۸ ۳.۳۵ % ۱,۷۹۱,۸۶۰ ۳.۴۳ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۵,۱۰۸,۷۳۶ ۹.۷۴ % ۲۱,۰۳۳,۵۰۰ ۴۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۸۰,۹۴۷ ۴۶.۸۴ % ۱,۷۵۱,۳۰۶ ۳.۳۴ % ۱,۸۱۸,۰۱۷ ۳.۴۶ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۵,۰۴۵,۳۵۸ ۹.۸۴ % ۲۱,۰۵۹,۵۴۹ ۴۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۴۲,۶۲۹ ۴۵.۷۲ % ۱,۷۲۷,۳۰۱ ۳.۳۷ % ۱,۸۰۲,۷۴۹ ۳.۵۲ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۵,۰۴۵,۳۶۳ ۹.۸۵ % ۲۱,۰۵۱,۶۵۸ ۴۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۳۵,۴۲۹ ۴۵.۷۳ % ۱,۷۱۳,۹۶۴ ۳.۳۴ % ۱,۸۰۲,۷۴۹ ۳.۵۲ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۵,۰۴۵,۳۶۷ ۹.۸۵ % ۲۱,۱۰۰,۲۴۴ ۴۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۲۵,۵۷۵ ۴۵.۵۵ % ۱,۷۳۶,۲۸۴ ۳.۳۹ % ۱,۸۰۲,۷۴۹ ۳.۵۲ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۴,۹۹۴,۱۴۳ ۹.۷۹ % ۲۱,۱۴۱,۶۰۰ ۴۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۷۵,۱۱۷ ۴۵.۴۴ % ۱,۶۹۵,۵۹۱ ۳.۳۲ % ۱,۷۶۸,۹۸۷ ۳.۴۷ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴,۹۶۸,۸۳۴ ۹.۷۳ % ۲۱,۲۲۱,۶۳۷ ۴۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۳۹,۶۸۱ ۴۵.۳۴ % ۱,۷۱۱,۳۸۱ ۳.۳۵ % ۱,۷۶۸,۳۴۴ ۳.۴۶ %