صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۷,۲۳۶,۷۶۰ ۹.۸۱ % ۳۰,۰۲۵,۷۸۲ ۴۰.۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۸۸۵,۲۵۴ ۴۷.۲۹ % ۱,۶۲۴,۱۳۲ ۲.۲ % ۳,۳۲۷,۴۰۸ ۴.۵۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۷,۲۳۶,۷۷۰ ۹.۸۱ % ۳۰,۰۱۵,۴۲۸ ۴۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۴,۸۷۰,۰۵۷ ۴۷.۲۹ % ۱,۶۰۹,۸۸۱ ۲.۱۸ % ۳,۳۲۷,۴۰۸ ۴.۵۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۷,۲۳۶,۷۵۵ ۹.۸۳ % ۳۰,۰۰۵,۰۸۱ ۴۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۹۳,۶۹۲ ۴۷.۲۵ % ۱,۵۹۵,۵۹۵ ۲.۱۷ % ۳,۳۲۷,۴۰۸ ۴.۵۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۷,۵۴۱,۳۹۵ ۹.۸۴ % ۲۹,۹۹۴,۶۹۴ ۳۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۷۰,۰۹۹ ۵۰.۱۹ % ۶۳۸,۵۶۲ ۰.۸۳ % ۳,۴۰۶,۵۱۳ ۴.۴۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۷,۶۱۹,۰۶۰ ۱۰.۳۸ % ۲۶,۳۳۸,۱۱۹ ۳۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۵۶,۵۰۲ ۵۲.۱۲ % ۱,۱۸۵,۸۱۷ ۱.۶۲ % ۳,۴۷۱,۲۴۱ ۴.۷۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۷,۷۴۵,۴۵۷ ۱۰.۶۴ % ۲۶,۳۹۷,۲۶۳ ۳۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۳۷,۹۰۸,۹۴۸ ۵۲.۰۶ % ۷۵۹,۹۱۵ ۱.۰۴ % ۳,۴۴۴,۵۸۹ ۴.۷۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۷,۷۳۵,۸۰۵ ۱۰.۶ % ۲۶,۴۱۲,۵۵۵ ۳۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۷,۸۷۴,۱۹۶ ۵۱.۹۲ % ۹۲۷,۱۲۰ ۱.۲۷ % ۳,۴۵۴,۰۳۳ ۴.۷۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۷,۶۹۷,۷۶۴ ۱۰.۵۷ % ۲۶,۴۳۵,۳۵۱ ۳۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۳۰,۷۰۶ ۵۱.۸۳ % ۹۳۴,۲۴۹ ۱.۲۸ % ۳,۴۶۷,۹۶۷ ۴.۷۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۷,۶۹۷,۷۷۳ ۱۰.۵۸ % ۲۶,۴۲۶,۵۰۹ ۳۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۰۶,۲۰۵ ۵۱.۸۳ % ۹۱۹,۳۱۱ ۱.۲۶ % ۳,۴۶۷,۹۶۷ ۴.۷۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۷,۶۹۲,۱۲۳ ۱۰.۴۳ % ۲۶,۴۱۷,۶۷۴ ۳۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۲۳,۹۲۶ ۵۲.۵۲ % ۹۰۴,۳۸۹ ۱.۲۳ % ۳,۴۶۷,۹۶۷ ۴.۷ %