صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تغيير مفاد بند 1-3 اميدنامه و اصلاح نحوه محاسبه هزینه نرم افزار
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست