صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ 11-08-98
منبع -
مقدمه صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ 11-08-98
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست