صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق مورخ 1397/04/03
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق مورخ 1397/04/03
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست