صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه با سلام مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه به مدت 3 سال مورد تأئید سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت. با سپاس
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست