صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه باسلام به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان این صندوق، در تاریخ 03/08/1396 راس ساعت 14 در محل این صندوق برگزار می گردد. با سپاس فراوان
متن خبر
پیوست