صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تبدیل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه یک ماه بعد از موافقت با تغییر نوع آن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1396/04/31 از صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق درآمد ثابت تبدیل به صندوق سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت می گردد.
متن خبر
پیوست