صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع
منبع -
مقدمه موافقت سازمان با صورتجلسه 25-07-1395 معرفی صاحبان امضا مجاز
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست