صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی اخبار اقتصادی, آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع سرمایه گذاری صندوق در مورخ 1395/08/19
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین در مورخ 1395/08/19 ساعت 8:30 در محل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه برگزار گردید و در خصوص تغییر نصاب دارائیها و تغییر صاحبان امضاء تصمیم گیری شد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست