صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اعلام برگزاری زمان مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب تغییر حدنصاب واحدهای سرمایه گذاری و افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق در تاریخ 1395/08/19 راس ساعت8:30 با حضور ارکان و مؤسسین صندوق، در محل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه برگزار خواهد شد.
متن خبر
پیوست