صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1395/04/23 مربوط به تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1395/04/23 مربوط به تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست