صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اعلام زمان مجمع صندوق
منبع -
مقدمه به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1394، در تاریخ 23/04/1395 راس ساعت 14 با حضور ارکان و مؤسسین صندوق، در محل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه برگزار خواهد شد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست