صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اعلام زمان مجمع صندوق
منبع -
مقدمه به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب موارد ذیل به شرح: 1.تغییر متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین" به "شرکت سبدگردان کاریزما" ، 2.تغییر نوع صندوق از صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" به صندوق "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثا...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست