صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصوریب موارد ذیل در تاریخ 1394/9/9 راس ساعت 14 تشکیل خواهد شد: تغییر مدیر ثبت صندوق تغییر بازه زمانی پرداخت سود تغییر نرخ پیش بینی سود تغییر حداقل واحد سرمایه گذاری تغییر ادرس صندوق
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصوریب موارد ذیل در تاریخ 1394/9/9 راس ساعت 14 تشکیل خواهد شد:

تغییر مدیر ثبت صندوق

تغییر بازه زمانی پرداخت سود

تغییر نرخ پیش بینی سود

تغییر حداقل واحد سرمایه گذاری

تغییر ادرس صندوق

پیوست