صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه و نامه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه
منبع -
مقدمه صورتجلسه و نامه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست