صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 تقسیم سود دورۀ یازدهم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
72 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
73 صورتجلسه و نامه مجمع اصلاح حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
74 تقسیم سود دورۀ دهم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
75 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
76 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق نگین رفاه ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
77 صورتجلسه و نامه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
78 تقسیم سود دورۀ نهم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه منتهی به 1393/06/31 ۱۳۹۳/۰۷/۰۷
79 تقسیم سود دورۀ هشتم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه منتهی به 1393/03/31 ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
80 صورتجلسه تغییر نوع صندوق نگین رفاه از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود تضمین شده به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
سایز صفحه