صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ صورتجلسه مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷ تغییرات در پیش بینی پرداخت سود تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ تغییرات امیدنامه