صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اهداف صندوق

 

 

 

 

  

اهداف و الزامات سرمایه‌گذاری

  

هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايه‌گذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايه‌گذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايه‌گذ‌اري کاهش مي‌يابد.

الزامات سرمایه گذاری صندوق  
  

  

حدنصاب دارایی‌ها در صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود

 

اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش بینی سود است. همچنين در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت"

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 75% از کل دارایی‌های صندوق

1-1-

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

حداقل 30% از کل دارایی‌های صندوق

1-2-

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 60% از کل دارایی‌های صندوق

1-3-

اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40% از کل دارایی‌های صندوق

1-4-

اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق

2

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس

 

حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق

2-1-

سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر

حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

2-2-

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

2-3-

سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

2-4-

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در  بازار اول و دوم فرابورس ایران

حداکثر 5%  از کل دارایی­های صندوق

2-5-

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

2-6-

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2-7-

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5%  از کل دارایی های صندوق

 

واحدهای سرمایه­گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"*

حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.