صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
حساب‌های بانکی صندوق
سرمایه‌گذار برای ارایه‌ی درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجوه مورد نیاز را به شماره حساب زیر واریز و رسید آن در قسمت درخواست صدور بارگزاری نماید. سرمایه‌گذاران محترم دقت داشته باشند که واریزکننده وجه با شخص درخواست‌دهنده‌ی صدور باید یکی باشد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک رفاه دادمان ۱۳۶ سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۷۴۴۷۹۶