سلام خدمت همکاران و سرمایه‌گذاران محترم،

به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه کلیه مراحل مربوط به ثبت درخواست صدور واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از جمله احراز هویت، تنها از طریق شعب کارگزاری بانک رفاه کارگران امکان‌پذیر است، لذا سرمایه‌گذارانی که واحدهای متعلق به خود را ابطال نمایند، برای درخواست مجدد صدور واحدها فقط و فقط به‌طور حضوری به شعب کارگزاری بانک رفاه مراجعه نمایند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 43,357,547
تعداد واحدهای باقی مانده: 6,642,453
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 43,440,427,091,208
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,024
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,912
قیمت آماری هر واحد (ریال): 993,736
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : فرشید زارعی ,نوید رفیعی تبریزی ,نوشین ناصری
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/04 1,003,024 1,001,912 8,176- 0 96,365,827 0 56,189,271 43,357,547 43,440,427,091,208
  2 1396/12/03 1,002,568 1,001,455 8,175- 65,515 96,365,827 896,171 56,189,271 43,357,547 43,420,626,905,504
  3 1396/12/02 1,002,084 1,000,992 8,021- 0 96,300,312 0 55,293,100 44,188,203 44,232,048,142,830
  4 1396/12/01 1,001,598 1,000,466 6,261- 8,646 96,300,312 1,138,538 55,293,100 44,188,203 44,208,789,207,102
  5 1396/11/30 1,001,104 1,000,000 6,105- 1,970 96,291,666 3,044,869 54,154,562 45,318,095 45,318,093,829,421
  6 1396/11/30 1,016,793 1,015,689 6,105- 1,970 96,291,666 3,044,869 54,154,562 45,318,095 46,029,089,421,876
  7 1396/11/29 1,015,728 1,014,688 4,430- 0 96,287,726 63,879 48,064,824 48,360,994 49,071,298,092,481
  8 1396/11/28 1,015,605 1,014,560 4,939- 0 96,287,726 0 48,000,945 48,424,873 49,129,921,844,052
  9 1396/11/27 1,014,964 1,013,924 2,479- 125,520 96,287,726 54,427 48,000,945 48,424,873 49,099,123,627,791
  10 1396/11/26 1,014,507 1,013,466 2,482- 69,780 96,162,206 68,693 47,946,518 48,353,780 49,004,899,516,771
  11 1396/11/25 1,014,057 1,013,016 2,482- 12,286 96,092,426 97,189 47,877,825 48,352,693 48,982,048,842,309
  12 1396/11/24 1,013,558 1,012,517 2,490- 48,076 96,080,140 114,990 47,780,636 48,437,596 49,043,891,332,674
  13 1396/11/23 1,013,015 1,011,975 2,347- 0 96,032,064 0 47,665,646 48,504,510 49,085,367,756,156
  14 1396/11/22 1,012,420 1,011,379 2,445- 0 96,032,064 56,256 47,665,646 48,504,510 49,056,441,001,295
  15 1396/11/21 1,011,971 1,010,931 2,442- 0 96,032,064 0 47,609,390 48,560,766 49,091,576,208,993
  16 1396/11/20 1,011,309 1,010,269 2,163- 76,451 96,032,064 57,226 47,609,390 48,560,766 49,059,451,141,454
  17 1396/11/19 1,010,857 1,009,817 2,164- 1,474 95,955,613 95,626 47,552,164 48,541,541 49,018,062,171,470
  18 1396/11/18 1,010,410 1,009,371 2,159- 42,486 95,954,139 103,356 47,456,538 48,635,693 49,091,481,357,930
  19 1396/11/17 1,009,922 1,008,883 2,122- 62,067 95,911,653 98,718 47,353,182 48,696,563 49,129,143,155,512
  20 1396/11/16 1,009,366 1,008,328 2,082- 33,470 95,849,586 108,353 47,254,464 48,733,214 49,139,060,349,815
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق