اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 45,449,513
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,550,487
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 46,175,123,820,536
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,017,115
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,965
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,015,746
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : علیرضا کاوسی ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : صدور و ابطال به نرخ روز درخواست
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/29 1,017,115 1,015,965 219- 0 137,731,415 116,844 95,756,176 45,449,513 46,175,123,820,536
  2 1397/10/28 1,016,503 1,015,355 257- 0 137,731,415 0 95,639,332 45,566,357 46,266,021,863,899
  3 1397/10/27 1,015,997 1,014,849 225- 180,370 137,731,415 0 95,639,332 45,566,357 46,242,959,067,371
  4 1397/10/26 1,015,496 1,014,346 199- 148,623 137,551,045 90,780 95,639,332 45,385,987 46,037,095,271,205
  5 1397/10/25 1,014,950 1,013,800 243 206,518 137,402,422 98,882 95,548,552 45,328,144 45,953,653,551,510
  6 1397/10/24 1,014,404 1,013,251 179 335,308 137,195,904 64,363 95,449,670 45,220,508 45,819,710,597,763
  7 1397/10/23 1,013,853 1,012,694 16- 517,017 136,860,596 81,526 95,385,307 44,949,563 45,520,165,465,215
  8 1397/10/22 1,013,295 1,012,135 315 0 136,343,579 344,692 95,303,781 44,514,072 45,054,240,796,987
  9 1397/10/21 1,012,519 1,011,362 796 0 136,343,579 0 94,959,089 44,858,764 45,368,467,486,989
  10 1397/10/20 1,012,025 1,010,868 822 162,462 136,343,579 0 94,959,089 44,858,764 45,346,298,971,341
  11 1397/10/19 1,011,524 1,010,365 857 153,901 136,181,117 70,771 94,959,089 44,696,302 45,159,584,159,913
  12 1397/10/18 1,011,151 1,009,990 1,019 155,429 136,027,216 116,781 94,888,318 44,613,172 45,058,861,726,506
  13 1397/10/17 1,010,732 1,009,572 649 258,497 135,871,787 157,167 94,771,537 44,574,524 45,001,181,179,270
  14 1397/10/16 1,010,002 1,008,844 246 262,086 135,613,290 120,245 94,614,370 44,473,194 44,866,507,715,752
  15 1397/10/15 1,009,430 1,008,264 541- 0 135,351,204 180,879 94,494,125 44,331,353 44,697,709,489,131
  16 1397/10/14 1,008,872 1,007,712 948- 0 135,351,204 0 94,313,246 44,512,232 44,855,515,900,245
  17 1397/10/13 1,008,376 1,007,216 916- 198,404 135,351,204 0 94,313,246 44,512,232 44,833,424,271,202
  18 1397/10/12 1,007,889 1,006,726 891- 286,570 135,152,800 87,172 94,313,246 44,313,828 44,611,904,368,398
  19 1397/10/11 1,007,367 1,006,195 1,400- 238,140 134,866,230 110,188 94,226,074 44,114,430 44,387,736,363,465
  20 1397/10/10 1,006,836 1,005,661 1,474- 243,880 134,628,090 135,981 94,115,886 43,986,478 44,235,468,155,568