اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 38,516,552
تعداد واحدهای باقی مانده: 11,483,448
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,069,870,018,044
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,645
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,366
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,014,412
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : مسعود زمانی شیشه گران ,نوشین ناصری ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/25 1,015,645 1,014,366 46 0 125,469,329 0 90,500,616 38,516,552 39,069,870,018,044
  2 1397/08/24 1,015,143 1,013,864 85 294,615 125,469,329 74,826 90,500,616 38,516,552 39,050,551,979,104
  3 1397/08/23 1,014,639 1,013,353 116 192,071 125,174,714 46,317 90,425,790 38,296,763 38,808,155,277,880
  4 1397/08/22 1,014,075 1,012,794 205 189,860 124,982,643 46,391 90,379,473 38,151,009 38,639,101,949,060
  5 1397/08/21 1,013,423 1,012,142 59 176,995 124,792,783 125,872 90,333,082 38,007,540 38,469,045,695,984
  6 1397/08/20 1,012,837 1,011,558 414- 219,690 124,615,788 51,594 90,207,210 37,956,417 38,395,131,730,286
  7 1397/08/19 1,012,267 1,010,981 833 0 124,396,098 0 90,155,616 37,788,321 38,203,263,440,562
  8 1397/08/18 1,011,526 1,010,244 2,378 0 124,396,098 0 90,155,616 37,788,321 38,175,415,861,950
  9 1397/08/17 1,011,024 1,009,743 2,409 0 124,396,098 0 90,155,616 37,788,321 38,156,486,199,946
  10 1397/08/16 1,010,523 1,009,242 2,440 252,910 124,396,098 36,041 90,155,616 37,788,321 38,137,573,014,092
  11 1397/08/15 1,010,014 1,008,726 2,493 274,265 124,143,188 81,426 90,119,575 37,571,452 37,899,296,236,353
  12 1397/08/14 1,009,506 1,008,213 2,276 345,057 123,868,923 190,902 90,038,149 37,378,613 37,685,593,744,547
  13 1397/08/13 1,008,922 1,007,619 946 198,146 123,523,866 76,238 89,847,247 37,224,458 37,508,054,012,537
  14 1397/08/12 1,008,207 1,006,908 1,303 0 123,325,720 0 89,771,009 37,102,550 37,358,838,291,651
  15 1397/08/11 1,007,498 1,006,198 226 0 123,325,720 0 89,771,009 37,102,550 37,332,503,663,841
  16 1397/08/10 1,006,997 1,005,697 258 358,496 123,325,720 61,694 89,771,009 37,102,550 37,313,926,247,946
  17 1397/08/09 1,006,488 1,005,178 292 0 122,967,224 0 89,709,315 36,805,748 36,996,344,542,609
  18 1397/08/08 1,005,865 1,004,555 1,472- 356,583 122,967,224 88,452 89,709,315 36,805,748 36,973,399,490,569
  19 1397/08/07 1,005,349 1,004,030 1,450- 401,728 122,610,641 211,750 89,620,863 36,537,617 36,684,866,937,343
  20 1397/08/06 1,004,780 1,003,454 1,954- 288,794 122,208,913 109,206 89,409,113 36,347,639 36,473,188,991,368