سلام خدمت همکاران و سرمایه‌گذاران محترم،

به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه کلیه مراحل مربوط به ثبت درخواست صدور واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از جمله احراز هویت، تنها از طریق شعب کارگزاری بانک رفاه کارگران امکان‌پذیر است، لذا سرمایه‌گذارانی که واحدهای متعلق به خود را ابطال نمایند، برای درخواست مجدد صدور واحدها فقط و فقط به‌طور حضوری به شعب کارگزاری بانک رفاه مراجعه نمایند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 44,188,203
تعداد واحدهای باقی مانده: 5,811,797
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 44,208,789,207,102
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,598
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,466
قیمت آماری هر واحد (ریال): 994,205
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : فرشید زارعی ,نوید رفیعی تبریزی ,نوشین ناصری
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 1,001,598 1,000,466 6,261- 8,646 96,300,312 1,138,538 55,293,100 44,188,203 44,208,789,207,102
  2 1396/11/30 1,001,104 1,000,000 6,105- 1,970 96,291,666 3,044,869 54,154,562 45,318,095 45,318,093,829,421
  3 1396/11/30 1,016,793 1,015,689 6,105- 1,970 96,291,666 3,044,869 54,154,562 45,318,095 46,029,089,421,876
  4 1396/11/29 1,015,728 1,014,688 4,430- 0 96,287,726 63,879 48,064,824 48,360,994 49,071,298,092,481
  5 1396/11/28 1,015,605 1,014,560 4,939- 0 96,287,726 0 48,000,945 48,424,873 49,129,921,844,052
  6 1396/11/27 1,014,964 1,013,924 2,479- 125,520 96,287,726 54,427 48,000,945 48,424,873 49,099,123,627,791
  7 1396/11/26 1,014,507 1,013,466 2,482- 69,780 96,162,206 68,693 47,946,518 48,353,780 49,004,899,516,771
  8 1396/11/25 1,014,057 1,013,016 2,482- 12,286 96,092,426 97,189 47,877,825 48,352,693 48,982,048,842,309
  9 1396/11/24 1,013,558 1,012,517 2,490- 48,076 96,080,140 114,990 47,780,636 48,437,596 49,043,891,332,674
  10 1396/11/23 1,013,015 1,011,975 2,347- 0 96,032,064 0 47,665,646 48,504,510 49,085,367,756,156
  11 1396/11/22 1,012,420 1,011,379 2,445- 0 96,032,064 56,256 47,665,646 48,504,510 49,056,441,001,295
  12 1396/11/21 1,011,971 1,010,931 2,442- 0 96,032,064 0 47,609,390 48,560,766 49,091,576,208,993
  13 1396/11/20 1,011,309 1,010,269 2,163- 76,451 96,032,064 57,226 47,609,390 48,560,766 49,059,451,141,454
  14 1396/11/19 1,010,857 1,009,817 2,164- 1,474 95,955,613 95,626 47,552,164 48,541,541 49,018,062,171,470
  15 1396/11/18 1,010,410 1,009,371 2,159- 42,486 95,954,139 103,356 47,456,538 48,635,693 49,091,481,357,930
  16 1396/11/17 1,009,922 1,008,883 2,122- 62,067 95,911,653 98,718 47,353,182 48,696,563 49,129,143,155,512
  17 1396/11/16 1,009,366 1,008,328 2,082- 33,470 95,849,586 108,353 47,254,464 48,733,214 49,139,060,349,815
  18 1396/11/15 1,008,808 1,007,807 1,987- 0 95,816,116 97,033 47,146,111 48,808,097 49,189,160,804,037
  19 1396/11/14 1,008,285 1,007,287 1,371- 0 95,816,116 0 47,049,078 48,905,130 49,261,506,721,144
  20 1396/11/13 1,007,636 1,006,639 1,122- 196,275 95,816,116 80,812 47,049,078 48,905,130 49,229,817,155,038
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق