سلام خدمت همکاران و سرمایه‌گذاران محترم،

به استحضار می‌رساند،آخرین مهلت ثبت درخواست ابطال برای دریافت وجه نقد قبل از پایان سال جاری،26 اسفند ماه می باشد،لذا سرمایه گذارانی که بعد از این تاریخ درخواست ابطال خود را اعلام نمایند امکان دریافت وجه نقد قبل از پایان سال را نخواهند داشت.بدیهی است از ابتدای سال بعد واریز وجه بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طبق روال عادی (دو روز کاری بعد از ثبت درخواست ابطال)خواهد بود.

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 37,624,333
تعداد واحدهای باقی مانده: 12,375,667
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,119,015,465,605
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,554
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,148
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,691
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : فرشید زارعی ,نوید رفیعی تبریزی ,نوشین ناصری
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,014,554 1,013,148 8,457- 62,313 97,252,728 77,790 62,809,386 37,624,333 38,119,015,465,605
  2 1396/12/26 1,013,514 1,012,114 9,048- 0 97,190,415 0 62,731,596 37,639,810 38,095,773,418,999
  3 1396/12/25 1,012,996 1,011,676 10,104- 0 97,190,415 0 62,731,596 37,639,810 38,079,303,051,737
  4 1396/12/24 1,012,525 1,011,205 10,105- 60,609 97,190,415 78,069 62,731,596 37,639,810 38,061,551,192,557
  5 1396/12/23 1,012,049 1,010,729 10,099- 69,220 97,129,806 135,274 62,653,527 37,657,270 38,061,303,856,942
  6 1396/12/22 1,011,605 1,010,291 12,180- 75,028 97,060,586 92,772 62,518,253 37,723,324 38,111,543,734,469
  7 1396/12/21 1,011,149 1,009,834 15,435- 147,952 96,985,558 146,443 62,425,481 37,741,068 38,112,226,892,809
  8 1396/12/20 1,010,631 1,009,317 15,677- 57,347 96,837,606 85,190 62,279,038 37,739,559 38,091,181,792,126
  9 1396/12/19 1,010,169 1,008,858 15,376- 0 96,780,259 0 62,193,848 37,767,402 38,101,943,147,344
  10 1396/12/18 1,009,704 1,008,394 15,576- 0 96,780,259 0 62,193,848 37,767,402 38,084,408,808,076
  11 1396/12/17 1,009,243 1,007,932 15,576- 53,677 96,780,259 94,960 62,193,848 37,767,402 38,066,975,345,817
  12 1396/12/16 1,008,783 1,007,474 15,559- 60,879 96,726,582 75,032 62,098,888 37,808,685 38,091,256,150,782
  13 1396/12/15 1,008,302 1,006,985 15,695- 65,397 96,665,703 91,273 62,023,856 37,822,838 38,087,035,852,278
  14 1396/12/14 1,007,837 1,006,522 15,550- 29,833 96,600,306 175,592 61,932,583 37,848,714 38,095,574,481,937
  15 1396/12/13 1,007,375 1,006,060 15,797- 34,166 96,570,473 94,901 61,756,991 37,994,473 38,224,707,835,699
  16 1396/12/12 1,006,913 1,005,601 14,152- 0 96,536,307 0 61,662,090 38,055,208 38,268,361,371,839
  17 1396/12/11 1,006,450 1,005,140 12,801- 0 96,536,307 0 61,662,090 38,055,208 38,250,822,122,611
  18 1396/12/10 1,005,981 1,004,671 12,802- 49,473 96,536,307 234,436 61,662,090 38,055,208 38,232,952,144,795
  19 1396/12/09 1,005,504 1,004,200 12,739- 8,135 96,486,834 468,148 61,427,654 38,240,171 38,400,793,674,000
  20 1396/12/08 1,005,031 1,003,746 12,228- 52,614 96,478,699 736,137 60,959,506 38,700,184 38,845,160,897,821
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi