صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۲۰.۱۲ (۴۰.۷)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۶ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۱ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۳.۹۸ ۱۱۶.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۰.۰۹) (۲.۷۸) (۲۸.۸۹) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۲ (۰.۱۱) ۵.۹۱ (۳۲.۶۳)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۹ ۱.۱۹ ۴۱.۰۴ ۷,۳۰۱.۴۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۴ ۰.۳۹ ۱۷.۰۷ ۳۱۹.۷۴
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۸ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۹ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۱ ۰.۳۶ ۴۲.۰۱ ۲۷۶.۹۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۱۹.۲۷ (۵۴.۴۴)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۵ ۱.۱۴ ۱۸.۲۲ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۱۸ ۰.۴۱ ۹۰.۶ ۳۴۲.۲۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۲ (۱.۴۱) ۷.۰۶ (۹۹.۴۳)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۳ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۷ ۰.۲۷ ۲۸.۲۵ ۱۶۶.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۸ ۰.۴۷ ۳۵.۹۲ ۴۴۷.۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۷ ۰