شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران و مخصوصا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) را اعلام می نماید.خواهشمند است مشتریان محترم از طریق لینک زیر (اختصاصی  کارگزاری بانک رفاه) اقدام به ثبت نام نمایند. 

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/74KzFN04F7h

1Cymud5UKDFIVPhE9mTme9dh4jhJ4H3J6HmNkqgYlt7A8Cdn8k

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,902,678
تعداد واحدهای باقی مانده: 15,097,322
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 35,331,636,022,223
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,013,980
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,290
قیمت آماری هر واحد (ریال): 986,031
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران ,نوشین ناصری ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 1,013,980 1,012,290 26,259- 161,351 113,162,818 79,666 81,702,868 34,902,678 35,331,636,022,223
  2 1397/05/22 1,013,260 1,011,570 26,002- 291,519 113,001,467 257,136 81,623,202 34,820,993 35,223,881,951,516
  3 1397/05/21 1,012,903 1,011,206 26,083- 94,436 112,709,948 82,044 81,366,066 34,786,610 35,176,436,948,377
  4 1397/05/20 1,012,211 1,010,516 25,610- 0 112,615,512 0 81,284,022 34,774,218 35,139,915,960,843
  5 1397/05/19 1,011,662 1,009,967 25,540- 0 112,615,512 0 81,284,022 34,774,218 35,120,804,650,282
  6 1397/05/18 1,011,151 1,009,456 25,506- 204,395 112,615,512 103,846 81,284,022 34,774,218 35,103,056,454,119
  7 1397/05/17 1,010,652 1,008,953 25,547- 171,769 112,411,117 147,287 81,180,176 34,673,669 34,984,107,414,866
  8 1397/05/16 1,010,175 1,008,475 26,288- 149,947 112,239,348 158,023 81,032,889 34,649,187 34,942,852,540,865
  9 1397/05/15 1,009,508 1,007,820 26,402- 139,516 112,089,401 289,577 80,874,866 34,657,263 34,928,271,302,299
  10 1397/05/14 1,009,004 1,007,323 26,518- 58,691 111,949,885 181,685 80,585,289 34,807,324 35,062,222,912,882
  11 1397/05/13 1,008,401 1,006,731 25,842- 0 111,891,194 0 80,403,604 34,930,318 35,165,427,635,764
  12 1397/05/12 1,007,819 1,006,150 26,570- 0 111,891,194 0 80,403,604 34,930,318 35,145,154,416,880
  13 1397/05/11 1,007,301 1,005,633 26,538- 104,654 111,891,194 673,504 80,403,604 34,930,318 35,127,065,799,776
  14 1397/05/10 1,006,715 1,005,074 26,079- 68,771 111,786,540 331,988 79,730,100 35,499,168 35,679,280,980,368
  15 1397/05/09 1,006,072 1,004,447 27,839- 61,473 111,717,769 243,540 79,398,112 35,762,385 35,921,416,318,092
  16 1397/05/08 1,005,534 1,003,917 25,438- 132,733 111,656,296 464,532 79,154,572 35,944,452 36,085,241,107,452
  17 1397/05/07 1,005,056 1,003,455 23,415- 69,481 111,523,563 277,893 78,690,040 36,276,251 36,401,588,523,273
  18 1397/05/06 1,004,541 1,002,958 23,114- 0 111,454,082 0 78,412,147 36,484,663 36,592,586,131,120
  19 1397/05/05 1,004,068 1,002,485 21,234- 0 111,454,082 0 78,412,147 36,484,663 36,575,334,671,301
  20 1397/05/04 1,003,566 1,001,984 21,202- 80,186 111,454,082 436,677 78,412,147 36,484,663 36,557,035,280,868